Školení, videa, audia, kurzy

Datum a místo konání školení a kurzů probíhá dle domluvy s klientem. Přednášející si vyhrazuje právo přesunout data konání školení či kurzů
při vzniku situací, které nemůže sám ovlivnit (např. onemocnění přednášejícího, mimořádná vládní opatření, přerušení dodávky elektrického proudu aj.). V tomto případě neprodleně informuji posluchače a domluvím s nimi náhradní termín.

Příklady témat školení, která jsou žádána podnikatelskými subjekty:

 • Majetek z účetního a daňového pohledu
 • Opravné položky k pohledávkám
 • Tematicky zaměřená školení dle požadavku klienta (např. novinky šité klientovi na míru; školení na problematiku, ve které je potřeba se zlepšit, příp. získat jistotu)
 • Mzdové účetnictví
 • Mzdová problematika (zajišťovaná Ing. Olgou Krchovovou)
 • Cash Flow
 • Daň silniční

Odborná školení jsou pořádána s ohledem na čas a pohodlí klienta v jeho domácím prostředí či v prostorách, které jsou zajištěny s ohledem
na počet účastníků organizátorem školení. Školení mohou být krátká hodinová i celodenní, intenzivní týdenní, zaměřená na teorii, praxi, kombinovaná. K zájemcům o školení patří: studenti a absolventi škol, zaměstnanci podnikatelské sféry, vedoucí a řídící pracovníci a pracovníci akademické sféry.

Školící místa:

Brno: školení ve stylové restauraci Restaurace & Pub LES

https://www.lespub.cz/

Radešín: útulný balónový hotel a pivovar

https://www.balonovyhotel.cz/

Občerstvení není zahrnuto v ceně školení.

Videozáznam je pořizován dle zadání klienta nebo k určitému odbornému tématu. Obsahem videa je přednáška včetně prezentace. Výhodou je,
že si může klient dle svých časových dispozic spustit přednášku šitou přímo jemu na míru na jakémkoliv zařízení, které má připojení k internetu
z pohodlí svého domova. K poslechu jsou potřeba sluchátka či reproduktory. Odborná videa nelze stáhnout. Klient získá unikátní přihlašovací údaje platné po určité období, obvykle jednoho měsíce, od prvního přihlášení. V tomto daném období může přihlášení libovolně opakovat. Nelze
se přihlásit ve stejném čase současně na dvou zařízeních.

Audiozáznam je pořizován dle zadání klienta nebo k určitému odbornému tématu. Obsahem audiozáznamu je přednáška. Výhodou je, že si může klient dle svých časových dispozic spustit přednášku šitou přímo jemu na míru na jakémkoliv zařízení. K poslechu jsou potřeba sluchátka
či reproduktory. Audiozáznam lze stáhnout. Klient získá unikátní přihlašovací údaje platné po určité období, obvykle jednoho měsíce, od prvního přihlášení. V tomto daném období si může přednášku kdykoliv poslechnout, nebo stáhnout do svého zařízení. K poslechu či ke stažení audiozáznamu do svého zařízení je potřeba připojení k internetu.

Kurzy jsou poskytovány:

 • vzdělávací, kdy účastníci kurzu neskládají závěrečné zkoušky. Získají osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Jednotlivé tematické bloky tvoří celek kurzu a lze je libovolně kombinovat. Kurz není časově limitován.
 • rekvalifikační, kdy účastníci kurzu skládají závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace. Účastníci rekvalifikačního kurzu získají osvědčení
  o rekvalifikaci s celostátní platností. Jednotlivé tematické bloky sestavené podle vzdělávacího rekvalifikačního programu s akreditací MŠMT jsou pevně dány, tak jako časová hodinová dotace.

Veškeré informace k financování a realizaci rekvalifikačních kurzů prostřednictvím Úřadu práce Vám budou poskytnuty pracovníky Úřadu práce, příp. pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tematické okruhy připravovaných kurzů:

 • Účetnictví v kostce od A – Z
 • Účetnictví pro pokročilé
 • Mzdové účetnictví v příkladech (zajišťované Ing. Olgou Krchovovou)
 • Mzdová problematika (zajišťovaná Ing. Olgou Krchovovou)