Odborné texty a prezentace

i

Poskytuji pomoc při zpracování odborných textů s akcentem na závěrečné práce zejména bakalářské, diplomové a disertační.

Poskytované služby v této oblasti mohou zahrnovat jak přípravu podkladů a konzultace stran vypracování odborného textu, ale také přípravu podkladů a konzultace k vypracování prezentací.

V průběhu svého působení na akademické půdě jsem byla vedoucím či oponentem bezmála 100 závěrečných prací.

Ukázka vybraných snímků několika prezentací k nahlédnutí