O mně
Ing. Marie Jakubcová, PhD., MBA

Provádím již několik let účetní kontrolní, poradenskou a konzultační činnost v sektoru podnikatelských subjektů obchodního, výrobního i investičního charakteru z různých odvětví. Služby zajišťuji osobně. Služby, které mi nepřísluší z legislativních důvodů vykonávat, jsou zajišťovány vlastním jménem spolupracujících osob s příslušným oprávněním z řad daňových poradců, znalců, ekonomů, právníků a uznávaných odborníků na účetní a mzdovou problematiku. Spolupráce s těmito osobami je dlouholetá. Klientům jsem tak schopna zajistit komplexní servis služeb na vysoké odborné úrovni.

V průběhu dlouholeté přednáškové činnosti v oblasti účetnictví a podnikové ekonomiky jsem získala na Fakultě podnikatelské a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně a na vysoké škole AKADEMIE STING, o.p.s. lektorské zkušenosti, které aktivně uplatňuji při odborných školeních.

Jsem autorkou řady odborných a vědeckých příspěvků a článků.

Preferuji kvalitu. Jsem spolehlivá a loajální. Dbám na důvěrnost svěřených informací.

Spolupracující osoby

TOP LEGAL TEAM. SE

https://www.toplegalteam.eu/

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M., právník, mediator, rozhodce, lektor a autor odborných článků

https://www.mediator-zlin.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12776538

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát, lektor

http://ak-chlebcova.cz/cs/ 

Ing. Olga Krchovová, daňový poradce

https://www.kdpcr.cz/danovy-poradce/ing-olga-krchovova