Ceník

b

Cena za poskytované služby je obvykle stanovena po dohodě s klientem. Je placena na základě faktury. Není-li stanoveno jinak, faktura je splatná do 14 dní od data jejího vystavení.

Fakturační údaje jsou:

Firma: Ing. Marie Jakubcová, Ph.D.
Adresa: Dlouhá 605 / 27,  691 72 Klobouky u Brna
IČ:  71997377

Neplátce DPH

Městský úřad Hustopeče, odbor Obecní živnostenský úřad  

Platební údaje jsou:

Banka: Raiffeisenbank
Číslo účtu:   9397144002/5500
Variabilní symbol: číslo faktury

Platby v hotovosti nejsou přijímány.

Není-li cena výslovně dohodnuta jinak, platí hodinová sazba ve výši 1 000,- Kč/hod. a za použití vlastního vozidla je pro vyúčtování použito sazby 6,20 Kč/km. Orientační ceník za poskytované služby je ke stažení zde.

Zakázky, které svojí cenou při jejich sjednání převyšují 30 000,- Kč, jsou placeny zálohově. Předem je vyžadována 1/3 sjednané hodnoty zakázky.

Storno podmínky ke zrušené objednávce školení či kurzu

Při zrušení objednávky 14 a více dní před datem konání školení nebo kurzu se neúčtuje žádný storno poplatek a uhrazená cena za školení či kurz
je vrácena v plné výši. Při zrušení objednávky 13 – 8 dní vč. před kurzem činí storno poplatek ve výši 20 % z ceny školení či kurzu. V případě zrušení objednávky 7 a méně dní přede dnem školení nebo kurzu činí storno poplatek ve výši 70 % z ceny školení nebo kurzu. Cena za školení či kurz
(ani jeho část) se v případě odstoupení z již probíhajícího kurzu nevrací.  

K původně vystavené faktuře je vystavena storno faktura ve výši její celé původní hodnoty. Na storno poplatek je vystavena nová faktura
se splatností 14 dní od data jejího vystavení. Pokud předcházela platba původní faktury storno faktuře, bude na účet klienta vrácen rozdíl
mezi hodnotou storno faktury a hodnotou storno poplatku vyúčtovaného novou fakturou.