Laskavě žádáme uprchlíky z Ukrajiny, případně naše občany, kteří je ubytovávají, aby je nahlásili na e-mailové adrese jm@mariejakubcova.cz. / Просимо біженців з України або наших громадян, які їх розміщують, повідомляти про них на електронну адресу jm@mariejakubcova.cz.

Laskavě žádáme uprchlíky z Ukrajiny, případně naše občany, kteří je ubytovávají, aby je nahlásili na e-mailové adrese jm@mariejakubcova.cz. Kontaktní osobou je: Marie Jakubcová. Požadujeme nahlásit jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu v ČR (tj. adresu), znalost jazyků a u dospělých navíc kvalifikaci, příp. povolání. Také je nutné uvést kontaktní údaje jako např. telefonní číslo, e-mail. Tabulka s požadovanými informacemi je ke stažení na webových stránkách www.mariejakubcova.cz v sekci „UKRAJINA“.

Просимо біженців з України або наших громадян, які їх розміщують, повідомляти про них на електронну адресу jm@mariejakubcova.cz. Контактна особа: Марі Якубцова. Ми просимо вас повідомити своє ім’я, прізвище, дату народження, місце проживання в Чеській Республіці (тобто адресу), знання мов і, у випадку дорослих, додаткову кваліфікацію або професія. Крім того, необхідно вказати контактну інформацію, таку як номер телефону, e-mail. Таблицю з необхідною інформацією можна завантажити на сайті www.mariejakubcova.cz у розділі «УКРАЇНА».Audio / Аудіо:

 

 


Excel tabulka / Таблиця Excel: